ورق استنلس استیل آلیاژ 304

ورق استنلس استیل آلیاژ 304

دسته بندی
ورق استنلس استیل
تعداد ارائه دهنده ها
۱۴۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۱۱۹۲۷ تومان تا ۵۵۶۸۰۰۳ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق استنلس استیل آلیاژ 304 ضخامت 0.4

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1220x2440

خشدار نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور طلایی

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

ورق استنلس استیل آلیاژ 304 ضخامت 0.5

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1220x2440

میرور نقره ای

location

بنگاه تهران

برگ

۱,۸۲۴,۰۰۴

۴ خرداد ۱۴۰۱

1220x2440

خش دار نقره ای

location

بنگاه تهران

برگ

۱,۷۰۸,۸۰۴

۴ خرداد ۱۴۰۱

1220x2440

میرور طلایی

location

بنگاه تهران

برگ

۱,۸۷۲,۰۰۳

۴ خرداد ۱۴۰۱

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1220x2440

خشدار نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور طلایی

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

1000

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

ورق استنلس استیل آلیاژ 304 ضخامت 0.6

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1220x2440

خش دار نقره ای

location

بنگاه تهران

برگ

۲,۰۱۶,۰۰۴

۴ خرداد ۱۴۰۱

1220x2440

میرور طلایی

location

بنگاه تهران

برگ

۲,۲۵۶,۰۰۴

۴ خرداد ۱۴۰۱

1220x2440

میرور نقره ای

location

بنگاه تهران

برگ

۲,۱۶۰,۰۰۴

۴ خرداد ۱۴۰۱

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1220x2440

خشدار نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور طلایی

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1250x2500

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1000x2000

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1250

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1000

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

1000

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

ورق استنلس استیل آلیاژ 304 ضخامت 0.7

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1220x2440

میرور طلایی

location

بنگاه تهران

برگ

۲,۶۴۰,۰۰۴

۴ خرداد ۱۴۰۱

1220x2440

میرور نقره ای

location

بنگاه تهران

برگ

۲,۵۴۴,۰۰۳

۴ خرداد ۱۴۰۱

1220x2440

خش دار نقره ای

location

بنگاه تهران

برگ

۲,۴۰۰,۰۰۳

۴ خرداد ۱۴۰۱

آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1220x2440

خشدار نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور طلایی

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1250x2500

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1000x2000

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1500

براق

location

تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

1500

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

1250

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

ورق استنلس استیل آلیاژ 304 ضخامت 0.8

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آیرومارت

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۴۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1220x2440

خشدار نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور طلایی

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1220x2440

میرور نقره ای

location

تهران

شيت

تماس بگیرید

-

1250x2500

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1000x2000

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1000

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1250

براق

location

تهران

كيلوگرم

۱۳۹,۰۰۰

دیروز

1000x2000

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

1250x2500

مات

location

تهران

كيلوگرم

۱۱۹,۲۰۰

دیروز

ورق استنلس استیل آلیاژ 304 ضخامت 1

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1220x2440

میرور طلایی

location

بنگاه تهران

برگ

۳,۷۴۴,۰۰۴

۴ خرداد ۱۴۰۱

1220x2440

میرور نقره ای

location

بنگاه تهران

برگ

۳,۶۰۰,۰۰۴

۴ خرداد ۱۴۰۱

1220x2440

خش دار طلایی

location

بنگاه تهران

برگ

۳,۳۶۰,۰۰۳

۴ خرداد ۱۴۰۱

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000x2000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰

دیروز

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادنوعتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1000

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
۳
انتها

ورق استنلس استیل آلیاژ 304