ورق آلیاژی Weldox

ورق آلیاژی Weldox

دسته بندی
ورق آلیاژی
تعداد ارائه دهنده ها
۵ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

ورق آلیاژی Weldox ضخامت 8

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آلمان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلیاژی Weldox ضخامت 10

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آلمان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلیاژی Weldox ضخامت 12

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آلمان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلیاژی Weldox ضخامت 15

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آلمان

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلیاژی Weldox ضخامت 20

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
ابتدا
۱
انتها

ورق آلیاژی Weldox