ورق آلیاژی ST52

ورق آلیاژی ST52

دسته بندی

ورق آلیاژی

ورق آلیاژی ST52

دسته بندی
ورق آلیاژی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۹۰ ارائه دهنده

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


ورق آلیاژی ST52 ضخامت 4

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۳۳۶

۳ روز پیش

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۱۰۰

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 5

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۳۳۶

۳ روز پیش

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 6

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه ساوه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت - برشی

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۳۳۶

۳ روز پیش

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت - فابریک

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۶,۰۰۰

۳ روز پیش

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۹۶۱

۲ روز پیش

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500

فولاد مبارکه

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 8

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۹۰۱

۲ روز پیش

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۵,۹۶۱

۲ روز پیش

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه ساوه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت - برشی

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۳۳۶

۳ روز پیش

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت - فابریک

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۳۹۹

۳ روز پیش

2000x6000

چین

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۰۶۱

۲ روز پیش

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۳۰۰

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

تهران

کیلوگرم

۲۴,۲۰۳

۲ روز پیش

1500

فولاد مبارکه

رول

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق آلیاژی ST52 ضخامت 10

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه ساوه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۳۳۶

۳ روز پیش

2000x6000

اکسین

شیت

location

کارخانه اهواز

کیلوگرم

۲۸,۱۰۰

۳ روز پیش

2000x6000

اکسین

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

2000x6000

اکسین

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

۲۵,۲۰۰

۳ روز پیش

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

اکسین

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد مبارکه

رول

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۰۰۰

۲ روز پیش

فولاد مبارکه

شیت

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۰۶۱

۲ روز پیش

آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500x6000

فولاد مبارکه

شیت فابریک

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۲۶,۱۰۰

۲ روز پیش

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

ابعادبرندحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

1500

فولاد مبارکه

رول

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما