ورق آلیاژی CK67

ورق آلیاژی CK67

دسته بندی

ورق آلیاژی

تعداد ارائه دهنده ها

۴ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق آلیاژی CK67 ضخامت 2

شهر آهن

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۹,۵۹۰

-۱ روز پیش

ورق آلیاژی CK67 ضخامت 3

شهر آهن

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۹,۴۸۰

-۱ روز پیش

ورق آلیاژی CK67 ضخامت 4

شهر آهن

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۹,۵۶۰

-۱ روز پیش

ابتدا
۱
انتها

ورق آلیاژی CK67