ورق آلیاژی A516

ورق آلیاژی A516

دسته بندی

ورق آلیاژی

تعداد ارائه دهنده ها

۴۰ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

ورق آلیاژی A516 ضخامت 6

شهر آهن

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

ورق آلیاژی A516