واش بتن

واش بتن

تعداد ارائه دهنده ها
۷۹ ارائه دهنده
توضیحات قیمت
قیمت واش بتن به عواملی همچون کیفیت، نوع و روش تولید وابسته است. این کفپوش های بتنی به روش هایی همچون پرسی، درجا و ویبره ای تولید می شوند که بر این اساس واش بتن قیمت متفاوتی دارد. استفاده یا عدم استفاده از مواد افزودنی در ساخت، تعیین کننده قیمت واش بتون می باشد. در هنگام خرید واش بتن باید پارامترهای مختلفی مانند قیمت هر متر مربع واش بتن ، محل اجرا، کیفیت، ابعاد، ضخامت و رنگ محصول را مدنظر قرار داد. قیمت واش بتن درجه یک بیشتر از سایر انواع می باشد. عمران مدرن مرکز فروش واش بتن است که ارائه دهنده انواع واشبتن در رنگ و ابعاد مختلف با بهینه ترین قیمت می باشد. کاربران گرامی می توانند لیست قیمت واش بتن را مشاهده نموده و مناسب ترین گزینه را انتخاب و خریداری نمایند.
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

ابعاد
ابعاد را مشخص کنید
رنگ
رنگ را مشخص کنید
https://omranmodern.com/files/products/60yeyCoTyj2aBSi7c9VWyok7qYIjE9xm.jpg

واش بتن -cp13118

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
قرمز
وزن:
۱۵
https://omranmodern.com/files/products/UR8ctHl2O2934Uv9cqGXSrMWDc38b8no.jpg

واش بتن -cp13122

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
آجیلی
وزن:
۱۵
https://omranmodern.com/files/products/aazpdiqvkOETfOUwTeSPmqbzx0fVBvOh.jpg

واش بتن -cp13110

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۴۰x۴۰x۳.۵
رنگ:
سفید و لیمویی
https://omranmodern.com/files/products/CU0zbZZ95FpWKxh2wA7ba8wAv8aUqBzm.jpg

واش بتن -cp13116

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۴۰x۴۰x۳.۵
رنگ:
آجیلی
وزن:
۱۴
https://omranmodern.com/files/products/3MtP02UuCXzHlckOVv4RL8a0fp37tc6H.jpg

واش بتن -cp13126

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۵۰x۵۰x۵
رنگ:
آجیلی
وزن:
۲۵
https://omranmodern.com/files/products/MjhlalF5wf52PalKHs4tivp8DavqXgr1.jpg

واش بتن -cp13108

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
سفید و قرمز
https://omranmodern.com/files/products/q3z1vnguD9v5t2uPs1DAmg1g0jEqcGAx.jpg

واش بتن -cp13120

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
مشکی و لیمویی
وزن:
۱۵
https://omranmodern.com/files/products/zs0duDuFSuX0B4D2tOw84pPmvrMxQCpx.jpg

واش بتن -cp13104

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۴۰x۴۰x۳.۵
رنگ:
آجیلی
https://omranmodern.com/files/products/CZiPvf8zjzXv2gJqePdXC361RtmipeCJ.jpg

واش بتن -cp13124

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۵۰x۵۰x۵
رنگ:
قرمز و مشکی
وزن:
۲۵
https://omranmodern.com/files/products/PJkN20MVWB9m9dZKYQjeRtUuLUi4LDQw.jpg

واش بتن -cp13112

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۲۰x۲۰x۴
رنگ:
سفید و مشکی
https://omranmodern.com/files/products/4tc5fd0ZhDXm41QLGT9DQRsZpMYRHLxM.jpg

واش بتن -cp13115

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۴۰x۴۰x۳.۵
رنگ:
سفید و لیمویی
وزن:
۱۴
https://omranmodern.com/files/products/yDy8X5imE7LRQnxqwJhW8xzNuXC9ULja.jpg

واش بتن -cp13128

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۴۰x۴۰
رنگ:
سفید و مشکی
https://omranmodern.com/files/products/34VLu7icKAxotPcfd3fRWjESxsW1nD7r.jpg

واش بتن -cp13107

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۴۰x۴۰x۳.۵
رنگ:
سفید و قرمز
https://omranmodern.com/files/products/GU8PAoTpwlc7MMIY33RDmti5VdmJQU1Q.jpg

واش بتن -cp13117

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
سفید و سبز
وزن:
۱۵
https://omranmodern.com/files/products/2ELgAjvkf0DOHNlXlf3Npqzd3AZCwROF.jpg

واش بتن -cp13103

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۲۰x۲۰x۴
رنگ:
آجیلی
https://omranmodern.com/files/products/mtdITBOvNYtpafc6AbsF6zNXY6kJO5N5.jpg

واش بتن -cp13119

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
سفید و قرمز
وزن:
۱۵
https://omranmodern.com/files/products/Sio9e4HoaatloyIGWRvc58b8zZnfrTdw.jpg

واش بتن -cp13109

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۲۰x۲۰x۴
رنگ:
سفید و لیمویی
https://omranmodern.com/files/products/K0t10EHxJmQKhrBihPZHbzOkd8w2TiV1.jpg

واش بتن -cp13121

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
سفید و لیمویی
وزن:
۱۵
https://omranmodern.com/files/products/9R28QZQwCLlBkBuhZqma15VLKEKXnlV9.jpg

واش بتن -cp13101

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
صورتی
https://omranmodern.com/files/products/UtECnV2dGY0MdsauWdO9IQxRYBYPMW8k.jpg

واش بتن -cp13123

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
سفید و مشکی
وزن:
۱۵
https://omranmodern.com/files/products/IdHb78HBRdhs1sCWIZMP6Z9VaT7chdUg.jpg

واش بتن -cp13111

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
سفید و لیمویی
https://omranmodern.com/files/products/oP0K1yxND8i2Fyg6l0ZI4iAiIeWmzZz3.jpg

واش بتن -cp13125

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۵۰x۵۰x۵
رنگ:
سفید
وزن:
۲۵
https://omranmodern.com/files/products/cwfuBmKHS4wkiCgO4OkRTn68GxB9DiPo.jpg

واش بتن -cp13105

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
آجیلی
https://omranmodern.com/files/products/rk5KrKzK0DsFzWP4pud99GGfVXkOcBhb.jpg

واش بتن -cp13127

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۴۰x۴۰
رنگ:
آجیلی
https://omranmodern.com/files/products/6CTKC2QeEkpFhTZ0t2tARpdf9S7qXhq3.jpg

واش بتن -cp13113

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۴۰x۴۰x۳.۵
رنگ:
سفید و مشکی
https://omranmodern.com/files/products/vCV03rRDP9YNFvjKZMI3BkWZyb0RUCCu.jpg

واش بتن -cp13100

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
سفید و مشکی
https://omranmodern.com/files/products/Y1erjzPBtnM230EpkuQiD0hBvyHM324s.jpg

واش بتن -cp13102

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
سفید
https://omranmodern.com/files/products/NnhNc4fWWLaKSBoxFlKxeZzfvEYVYiBW.jpg

واش بتن -cp13106

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۲۰x۲۰x۴
رنگ:
سفید و قرمز
https://omranmodern.com/files/products/QSaKVtSZLFd6N8J81rmy7JytmzzEeQtv.jpg

واش بتن -cp13114

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۶۰x۳۰x۳.۵
رنگ:
سفید و مشکی
https://omranmodern.com/files/products/rNETx5Q2ETmvvPiaVQpSbZFUSe77t2Px.jpg

واش بتن -cp13129

۰۲۱۵۴۴۰۶۰۱۲

ابعاد:
۴۰x۴۰
رنگ:
سفید و قرمز
ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

واش بتن

واش بتن نوعی کفپوش بتنی است که با عناوینی همچون موزاییک شسته نیز شناخته می شود. واش بتون هم برای محیط های بیرونی و محوطه سازی و هم برای محیط های داخلی قابل استفاده است. این مصالح با عنوان واش بتن نما هم به فروش می رسد. یکی از ویژگی های بارز واشبتن سنگدانه های برجسته آن می باشد. در مرحله آخر تولید واش بتون آن را با آب یا انواع خاصی از اسید می شویند تا سنگ های آن نمایان شود. فروش واش بتن کف در ابعاد و طرح های مختلفی صورت می پذیرد. با تغییر هر یک از این پارامترها لیست قیمت واش بتن نیز تغییر می یابد. این کفپوش بتنی دارای مزایای بسیاری همچون زیبایی و دوام بالا می باشد که افزایش کاربرد و خرید واش بتن را در پی داشته است.

 

واش بتن
واش بتن

 

قیمت واش بتن

قیمت واش بتن به پارامترهای متعددی وابسته است. یکی از این پارامترها روش تولید آن می باشد. این کفپوش ها به روش هایی همچون پرسی، درجا و ویبره ای تولید می شوند که بر این اساس انواع واش بتن قیمت متفاوتی دارد. کیفیت تولید هم تعیین کننده لیست قیمت واش بتن کف حیاط ، پیاده رو و … می باشد. هر چه کیفیت بالاتر باشد، واش بتن قیمت بالاتری خواهد داشت.

قیمت مواد اولیه مصرفی در ساخت از دیگر عوامل موثر بر لیست قیمت واش بتن کف حیاط است. عمده مصالح مصرفی در ساخت واش بتن نما شامل سیمان، شن و ماسه و سنگ می باشد. امروزه با نوسان فراوان قیمت ها و نابسامانی بازار، قیمت مواد اولیه دائما در حال تغییر بوده و قیمت واش بتون نیز تغییر می یابد. اما به طور کلی از آنجایی که مصالح مورد نیاز برای ساخت واشبتن در ایران موجود می باشد، نسبت به بسیاری از کفپوش های دیگر به ویژه کفپوش های وارداتی، انواع واش بتن قیمت مقرون بصرفه تری دارد.

 

واش بتون
موزاییک واش بتن

 

قیمت واش بتون

این کفپوش بتنی در ابعاد مختلفی تولید می گردد. همچنین بر اساس اندازه سنگدانه های مصرفی در ساخت و تعدد رنگ ها، قیمت واش بتون متفاوت است. قیمت واش بتن بر اساس متر مربع یا در واقع قیمت هر متر مربع واش بتن ارائه می شود. تراکم سنگدانه های مصرفی در محصول هم بر قیمت واش بتون موثر است. این محصول به صورت معمولی و یا با افزودنی تولید می گردد. قیمت واش بتن درجه یک تولید شده با افزودنی بیشتر است. در واقع از ارزانترین انواع واش بتون ، نوع بدون افزودنی آن می باشد که دارای محدودیت استفاده است. به عبارتی نمی توان از آن در همه محیط ها و شرایط آب و هوایی استفاده کرد. برای مناطق سردسیر باید واشبتن تولید شده با افزودنی های بتن مورد استفاده قرار گیرد.

 

واشبتن
واشبتن برای فضای داخلی

 

قیمت هر متر مربع واش بتن

همان طور که پیشتر نیز بیان شد، قیمت این محصول به صورت قیمت هر متر مربع واش بتن ارائه می گردد. برای محاسبه قیمت تمام شده، باید قیمت هر متر مربع واش بتن کف را در متراژ کلی کار ضرب کرد. در برخی از برندها قیمت هر متر مربع واش بتن سفید لیمویی، سفید قرمز و سفید مشکی با هم برابر است.

 

قیمت واش بتن درجه یک

یکی از مهم ترین عوامل موثر بر لیست قیمت واش بتن کف حیاط ، درجه کیفیت آن است. قیمت واش بتن درجه یک به دلیل بالاتر بودن کیفیت، از سایر محصولات بیشتر می باشد. لیست قیمت واش بتن درجه یک نیز مانند سایر انواع واشبتن به قیمت مواد اولیه مصرفی، وضعیت بازار، اندازه و رنگ سنگدانه ها و … وابسته است.

 

خرید واش بتن

ابعاد، رنگ، کیفیت، ضخامت، قیمت و نوع از پارامترهایی است که باید در خرید واش بتن کف مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که سنگدانه در تمامی ضخامت واشبتن وجود داشته باشد که نشان دهنده کیفیت بالا در خرید واش بتن می باشد. یکی از روش های تشخیص کیفیت واش بتون ، این است که در صورت شکستن قطعه، سنگدانه های موجود هم همراه با آن شکسته شوند.

رنگ کفپوش با توجه به محل اجرا انتخاب می شود. میزان ترافیک و آب و هوای محل پروژه از دیگر عوامل موثر بر خرید واش بتن کف است. نوع وسیله حمل و نقل از محل خرید واش بتن تا محل پروژه بر اساس حجم و تعداد بار تعیین می گردد. در برآورد هزینه ها باید هزینه های مربوط به حمل و نقل را نیز مدنظر قرار داد.

 

قیمت واش بتن
واشبتن برای محیط بیرونی

 

فروش واش بتن

امروزه به دلیل افزایش کاربرد، فروش واش بتن و تعداد فروشگاه های ارائه دهنده این محصول افزایش یافته است. باید توجه داشت که خرید واش بتن از مراکز فروش معتبر انجام شود تا از کیفیت محصول مطمئن بود. فروش واش بتن کف هم به صورت حضوری و هم به صورت اینترنتی انجام می شود. فروش واش بتن به صورت آنلاین دارای مزایایی همچون صرفه جویی در زمان و هزینه رفت و آمد می باشد. همچنین می توان لیست قیمت واش بتن درجه یک را به همراه ویژگی ها و مشخصات آنها (همچون ابعاد، ضخامت، نوع) مشاهده و مقایسه نمود و در نهایت بهترین و مناسب ترین محصول را خریداری کرد.

 

فروش واش بتن
ترکیب رنگ در اجرای واش بتون

 

انواع واش بتن

واش بتن بر اساس روش تولید، مواد مصرفی، ابعاد، رنگ سنگدانه ها و همین طور اندازه سنگدانه مصرفی در ساخت به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. همچنین می توان انواع واش بتن را به دو دسته قاب دار و بدون قاب دسته بندی کرد. هر یک از این انواع واش بتن با توجه به سلیقه مشتری و شرایط پروژه قابل خریداری و استفاده می باشند. برخی از انواع واش بتن به صورت شش ضلعی تولید و عرضه می گردند. قیمت انواع واش بتن شش ضلعی نیز به پارامترهای ذکر شده در بالا وابسته است. به طور کلی قیمت انواع واش بتن شش ضلعی تفاوت چندانی با نمونه های مربعی یا مستطیلی (با مشخصات مشابه) ندارد. همان طور که پیشتر نیز بیان شد با توجه به تنوع ویژگی ها و مشخصات، قیمت انواع واش بتن با یکدیگر متفاوت است.

 

خرید واش بتن
انواع واش بتن

 

واش بتن – مواد تشکیل دهنده

برای تولید واش بتون از ترکیب ماسه، سیمان، پودر سنگ، سنگدانه های رنگی (با دانه بندی ها و رنگ بندی های مختلف) و در برخی از انواع آن علاوه بر متریال ذکر شده از روان کننده استفاده می گردد. از نظر مواد مصرفی در ساخت و تولید، انواع واش بتن به دو نوع افزودنی دار و بدون افزودنی دسته بندی می گردد. انواع بدون افزودنی استحکام و مقاومت کمتری داشته و جذب آب به نسبت بالایی دارند. به همین دلیل گزینه مناسبی برای مناطق سردسیر نمی باشند. در بتون واش بتون افزودنی دار، از روان کننده استفاده شده و میزان پودر سنگ نیز کاهش داده می شود. انواع واشبتن افزودنی دار مقاومت فشاری بالاتری داشته و جذب آب بسیار پایینی دارند.

 

واش بتن قیمت
واشبتن کناره استخر

 

واش بتون – روش تولید

بر اساس روش تولید، واش بتون به انواع ویبره ای، درجا و پرسی تقسیم بندی می شود. برای ساخت واش بتون ویبره ای ، مواد اولیه را به کمک میکسر با یکدیگر مخلوط کرده و درون قالب لاستیکی می ریزند. قالب های مورد نظر بر روی میز ویبره قرار داده می شوند و مسیر حدود چهار متری را طی می کنند. در طی این مسیر سطح قالب ها یکنواخت شده و لایه سیمانی در پشت کار قرار می گیرد. پس از طی این مراحل، واشبتن برای شکل گیری به محوطه مورد نظر انتقال داده می شود.

 

خرید واش بتن
واشبتن سنگدانه ریز

 

به منظور تولید واش بتون درجا ، لایه ای از سیمان بر روی سطح قالب ریخته شده و بتن واش بتن را که شامل سیمان، سنگدانه، پودر سنگ و آب می باشد بر روی آن می ریزند. سپس عملیات پرس انجام می شود. البته لازم به ذکر است که این روش تولید هزینه بالاتری داشته و به تجهیزات بیشتری نیاز دارد. بنابراین تولید و فروش واش بتن درجا در ایران چندان مرسوم نیست.

در تولید واش بتن پرسی نیمی از قالب را با ملات سیمان، سنگدانه، پودر سنگ و آب پر کرده و نیمی دیگر را با ترکیب ماسه، سیمان و آب پر می کنند. سپس این دو لایه ریخته شده را پرس می کنند. برای کیورینگ، قطعات تشکیل شده را به مدت ۲۴ ساعت در اتاق بخار قرار می دهند.

 

واش بتون
واش بتن کف حیاط

 

انواع واشبتن بر اساس اندازه سنگدانه

با توجه به اندازه سنگدانه های مصرفی در تولید واش بتون می توان آن را به دو نوع سنگ ریز و سنگ درشت یا معمولی دسته بندی نمود. در نوع سنگ ریز تراکم سنگدانه ها بیشتر بوده و استحکام بالاتری دارند. اندازه سنگدانه های انواع  واش بتن سنگ درشت بزرگتر بوده و پستی بلندی بیشتری دارد.

 

قیمت واش بتن
واش بتن سنگدانه درشت

 

انواع واش بتون از نظر شکل ظاهری

واشبتن صاف و صیقلی یکی از انواع است که ظاهری به نسبت براق دارد. برخی از انواع واشبتن را پس از تولید به کمک دستگاه ساب می زنند که به آن واش بتون ساب خورده یا آنتیک گفته می شود. این عمل موجب می گردد که سطح آن نسبت به نوع سنگ برجسته، صاف تر باشد. انواع واش بتون ساب خورده همچون سایر انواع در سایز، ابعاد و رنگ بندی های مختلف تولید شده و به فروش می رسد. نوع سوم، واش بتن برجسته است که تمامی برجستگی های آن قابل رویت است.

 

واش بتن
واش بتون صیقلی

 

واش بتن – رنگ بندی

رنگ بندی کفپوش واشبتن متنوع می باشد. واش بتون سفید، سفید قرمز، سفید لیمویی، سفید مشکی، لیمویی مشکی، سفید قرمز مشکی از جمله آنها است. در ساخت نوعی از واش بتون که به آجیلی معروف است، از ترکیب چند رنگ سنگدانه (همچون سفید، قرمز، مشکی و سبز) استفاده می شود.

 

واش بتون
رنگبندی واش بتن

 

رنگ بندی انواع واش بتن

رنگ بندی متنوع واش بتن کف وسعت انتخاب بسیار زیادی را به مشتریان می دهد. با نگاه به عکس انواع واش طیف گسترده ای از رنگ ها مشاهده می گردد. با توجه به استفاده از سنگدانه ها در واش بتن رنگ های طبیعی سنگ که هر کدام منحصر به فرد است موجب جذب مشتری می شود. انتخاب طیف رنگ اهمیت بالایی دارد خصوصا زمانی که قرار است از انواع واش بتن برای ورودی های ساختمان استفاده گردد. بیشتر انتخاب‌ ها از میان رنگ های پاستیلی است. رنگ هایی مات و آرامش بخش که در کنار نور آفتاب و درختان نمای زیبایی ایجاد می‌ کند. بر اساس معماری نما می توان یکی از انواع واش بتن را انتخاب نمود:

  • واش بتن با رنگ صورتی پاستیلی هماهنگ با نماهای کرم رنگ
  • رنگ رز کوارتز از طیف صورتی بی رنگ تا صورتی مات
  • رنگ گرانیت آبی تیره هماهنگ با نماهای مدرن
  • رنگ گرانیت قرمز هماهنگ با نماهای سفید و آجری

رنگ های طبیعی بیشتر تم رنگ خاکی و شنی دارند. این رنگ ها شامل موارد زیر است:

  • رنگ خاکی با سنگدانه های قهوه ای ماسه ای
  • رنگ خاکی با سنگدانه های رنگ آهکی خاکستری
  • رنگ خاکی با سنگ دانه های رنگ بازالت

به یاد داشته باشید که سنگدانه تنها بخشی از جلوه بصری است. پایه انواع واش بتن کف با مخلوط سیمان ساخته می شود و می توان پایه را از رنگ های طبیعی تولید کرد.

 

ابعاد واشبتن

واش بتون ابعاد متنوعی دارد. از معمول ترین ابعاد فروش واش بتن ، می توان به اندازه های ۵۰×۵۰ ، ۴۰×۴۰ ، ۶۰×۴۰ و ۶۰×۳۰ سانتی متر اشاره کرد. به طور کلی با توجه به شرکت تولید کننده و مرکز فروش واش بتن ، ممکن است ابعاد آن متغیر باشد. البته خرید واش بتن کف در ابعاد سفارشی نیز امکان پذیر است.

 

واشبتن
واشبتن

 

اندازه و شکل انواع واش بتن کف

بهترین اندازه برای سنگ دانه واش بتن بین ۱ سانت تا ۵ سانت متغیر است. اندازه و شکل سنگ دانه تاثیر زیادی در ظاهر نهایی انواع واش بتن ، کیفیت، کارایی و دوام آن تاثیر گذار است. سنگدانه ای که لبه های آن صاف و گرد باشد، پوششی صاف ایجاد می کند. پوششی که امکان پیاده روی آسان را فراهم می نماید و برای ترافیک سبک مناسب است.

در مقابل سنگدانه هایی که دارای لبه های تیز شده هستند بافت و ابعاد به فضا اضافه می کنند و برای پارک های جنگلی یا فضاهای طراحی شده که قرار است بیشترین هماهنگی را با طبیعت داشته باشند انتخابی ایده آل است.

استفاده از سنگدانه هایی که کاملا صاف شده برای تولید واش بتن کف توصیه نمی شود. ممکن است به نظر بیاید سنگدانه هایی که صاف و صیقلی باشند به عنوان گذرگاه مناسب هستند اما واقعیت این است که این سنگدانه ها به راحتی از هم جدا می شوند و نیاز به تعمیرات مداوم خواهند داشت.

 

کاربرد واش بتون

واشبتن در محوطه سازی، اجرای پیاده روها، کفسازی پارک، روف گاردن، حیاط و ... قابل استفاده می باشد. در کناره های استخر نیز می توان از واش بتون استفاده کرد. شاید برای محیط های داخلی استفاده از رنگ های روشن مناسب تر باشد، اگر چه می توان با توجه به دکوراسیون و سلیقه از رنگ های دیگر نیز استفاده نمود.

واش بتن کف حیاط در ترکیب با چمن مصنوعی یا طبیعی و همین طور قلوه سنگ قابل اجرا می باشد که زیبایی این کفپوش را دوچندان می نماید. برای پارکینگ های با ترافیک و رفت و آمد کم هم می توان از واشبتن به عنوان کفپوش استفاده کرد. اما برای پارکینگ های پرتردد همچون پارکینگ عمومی مناسب نیست.

 

قیمت واش بتن
واش بتن سفید مشکی

 

واش بتن مناسب تردد عابر پیاده و اتومبیل

برای سطوحی که قرار است عابر پیاده روی آن حرکت کند پیشنهاد می‌شود از انواع واش بتن کف با سنگدانه های ظریف استفاده گردد. برای سطوحی که قرار است وسایل نقلیه عبور کند استفاده از سنگدانه های درشت گزینه بهتری خواهد بود که به پخش آب و جلوگیری از لغرش کمک می کند.

انواع واش بتن کف حیاط

واش بتن کف حیاط با بافت چسبنده می تواند سال های سال ترافیک سنگین را تحمل کند و با کمترین هزنیه تعمیر و نگهداری همیشه نو باقی می ماند. واش بتن کف حیاط از مناسب ترین انواع کفپوش برای این مکان می باشد.

واش بتن نما

واش بتن نما علاوه بر زیبایی چشم نواز، از استحکام و مقاومت قابل قبولی برخوردار است. تنوع رنگی واش بتن نما بالا بوده و پاسخگوی سلایق مختلف می باشد. واش بتن نما در شرایط آب و هوایی مختلف پایداری بالایی دارد و به راحتی فرسوده نمی شود. غالبا از سنگ های گرانیت، بازالت و کوارتز در ساخت واش بتن نما استفاده می گردد.

 

مزایای واشبتن

واش بتون از کیفیت و دوام بالایی برخوردار است. این ویژگی از واشبتن آن را به کفپوشی پرکاربرد و پرطرفدار مبدل نموده است. علاوه بر دوام، شکل ظاهری زیبایی دارد و برای کاربردهای مختلف مناسب می باشد. لغزندگی واش بتون نسبت به سایر کفپوش ها کمتر است و ایمنی و امنیت بالاتری را فراهم می نماید. تنوع رنگبندی این کفپوش بالاست که گزینه های انتخابی بیشتری را برای خرید واش بتن کف ممکن می سازد. واشبتن هم برای فضاهای داخلی و هم فضاهای بیرونی قابل استفاده می باشد. علاوه بر مزایای ذکر شده، قیمت واش بتون نسبت به بسیاری دیگر از انواع کفپوش مقرون بصرفه تر است.

 

قیمت واش بتن
ترکیب رنگ سنگدانه های واش بتون

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما