لوله گالوانیزه 5 اینچ

لوله گالوانیزه 5 اینچ

تعداد ارائه دهنده ها
۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۸۵۵۶۰۰ تومان تا ۳۸۵۵۶۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

بدون برند

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

نورد و لوله سمنان)

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

لوله گالوانیزه 5 اینچ