لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ

دسته بندی
لوله گالوانیزه
تعداد ارائه دهنده ها
۲۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۸۰۲۰ تومان تا ۳۵۶۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

قزوین

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۵,۶۰۰

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۳۹,۴۵۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

قزوین

location

کارخانه قزوین

کیلوگرم

۴۱,۸۳۵

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۳۸۵

۱ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۰,۵۲۳

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل فولادی اصفهان

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

بدون برند

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۳۴,۲۰۱

۲۹ اسفند ۱۴۰۰

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۳۹,۴۵۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

قزوین

location

کارخانه قزوین

کیلوگرم

۴۱,۸۳۵

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۳۸۵

۱ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

درپاد تبریز (در شاهین)

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۹,۹۷۲

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

لوله و پروفیل سپنتا

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۳۷۶

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

درپاد تبریز (در شاهین)

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۹,۴۵۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

لوله و پروفیل سپنتا

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۹,۹۲۶

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

بدون برند

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۸,۰۲۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۸,۰۲۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ