لوله گاز روکار 3/4 اینچ

لوله گاز روکار 3/4 اینچ

دسته بندی
لوله گاز
تعداد ارائه دهنده ها
۲۰ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۵۸۷۲ تومان تا ۳۵۴۳۱ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله گاز روکار 3/4 اینچ بدون برند

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

۲.۶۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

۲.۵

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز روکار 3/4 اینچ فولاد اصفهان (سپاهان)

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

۲.۶۵

location

کارخانه سپاهان

کیلوگرم

۳۱,۱۰۰

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۱۰۱

دیروز

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۱,۱۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

۲.۸

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۱۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

۲۶.۹

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۲۹۰

۲۶ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

لوله گاز روکار 3/4 اینچ حداد گستر کچو

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

۲.۶

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۳۰,۱۸۵

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۷,۲۰۲

۲ روز پیش

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۱۸۵

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

۲.۸

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۷۳۵

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز روکار 3/4 اینچ پروفیل ساوه

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۵,۴۳۱

دیروز

توضیحات

لوله گاز روکار 3/4 اینچ لوله و پروفیل سپنتا

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۸۷۲

۱۱ دی ۱۴۰۱

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز روکار 3/4 اینچ پروفیل یاران

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز روکار 3/4 اینچ لوله و پروفیل کیهان

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

۲.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله گاز روکار 3/4 اینچ