لوله گاز روکار 2 اینچ

لوله گاز روکار 2 اینچ

دسته بندی
لوله گاز
تعداد ارائه دهنده ها
۱۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۴۳۱۰ تومان تا ۲۶۹۲۷ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله گاز روکار 2 اینچ بدون برند

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۳.۶۵

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۳.۵

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

۳.۰

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز روکار 2 اینچ فولاد اصفهان (سپاهان)

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۳.۶۵

location

کارخانه سپاهان

کیلوگرم

۲۵,۵۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز روکار 2 اینچ حداد گستر کچو

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

۳.۶

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۴,۳۱۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۳.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۱۴۷

۵ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

۳.۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۳۹۵

۲۶ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

لوله گاز روکار 2 اینچ پروفیل ساوه

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

۳.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۹۲۷

۵ روز پیش

توضیحات

لوله گاز روکار 2 اینچ لوله و پروفیل سپنتا

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

۳.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۸۷۲

۵ مرداد ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز روکار 2 اینچ پروفیل یاران

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

۳.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز روکار 2 اینچ لوله و پروفیل کیهان

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

۳.۵

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله گاز روکار 2 اینچ