لوله گاز توکار 1/2 1 اینچ

لوله گاز توکار 1/2 1 اینچ

دسته بندی
لوله گاز
تعداد ارائه دهنده ها
۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۵۸۷۲ تومان تا ۲۶۶۰۶ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله گاز توکار 1/2 1 اینچ بدون برند

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

۳.۷

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز توکار 1/2 1 اینچ فولاد اصفهان (سپاهان)

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۳.۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۵۱۴

۶ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز توکار 1/2 1 اینچ حداد گستر کچو

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

۳.۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۶,۶۰۶

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

توضیحات

لوله گاز توکار 1/2 1 اینچ پروفیل ساوه

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله گاز توکار 1/2 1 اینچ لوله و پروفیل سپنتا

فروشندهشماره تماسضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

۳.۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۸۷۲

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله گاز توکار 1/2 1 اینچ