لوله مسی 5/8 اینچ

لوله مسی 5/8 اینچ

دسته بندی
لوله مسی
تعداد ارائه دهنده ها
۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۸۱۱۵۰ تومان تا ۱۸۳۴۸۶۳ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.81

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

مهر اصل

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

بدون برند

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.75

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

کلاف 15 متری

location

بنگاه تهران

شاخه

۱,۸۳۰,۰۰۱

۸ مهر ۱۴۰۱

مهر اصل

کلاف 50 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مهر اصل

کلاف 15 متری

location

بنگاه تهران

شاخه

۱,۸۵۱,۲۹۲

دیروز

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.8

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

location

کارخانه بابک مس

کیلوگرم

۳۸۱,۱۵۰

دیروز

لوله مسی 5/8 اینچ ضخامت 0.7

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

location

کارخانه بابک مس

کیلوگرم

۳۸۱,۱۵۰

دیروز

ابتدا
۱
انتها

لوله مسی 5/8 اینچ