لوله مسی 3/8 اینچ

لوله مسی 3/8 اینچ

دسته بندی
لوله مسی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۸۱۱۵۰ تومان تا ۱۱۶۲۵۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.75

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

کلاف 15 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱,۰۸۷,۵۰۱

۹ مهر ۱۴۰۱

مهر اصل

کلاف 15 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱,۰۹۷,۲۰۲

۳ روز پیش

مهر اصل

کلاف 50 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

مهر اصل

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

بابک مس

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.81

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

کلاف 15 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱,۱۶۲,۵۰۰

۸ مهر ۱۴۰۱

مهر اصل

کلاف 15 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱,۱۷۶,۳۸۱

۳ روز پیش

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

مهر اصل

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

بابک مس

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.63

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.8

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

location

کارخانه بابک مس

کیلوگرم

۳۸۱,۱۵۰

دیروز

لوله مسی 3/8 اینچ ضخامت 0.7

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

location

کارخانه بابک مس

کیلوگرم

۳۸۱,۱۵۰

دیروز

ابتدا
۱
انتها

لوله مسی 3/8 اینچ