لوله مسی 1/4 اینچ

لوله مسی 1/4 اینچ

دسته بندی
لوله مسی
تعداد ارائه دهنده ها
۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۸۱۱۵۰ تومان تا ۷۱۲۵۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله مسی 1/4 اینچ ضخامت 0.75

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

کلاف 15 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۱۲,۵۰۰

۸ مهر ۱۴۰۱

مهر اصل

کلاف 50 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مهر اصل

کلاف 15 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۹۵۲,۱۵۶

۳ روز پیش

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مهر اصل

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

بابک مس

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مسی 1/4 اینچ ضخامت 0.63

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مهر اصل

کلاف 50 متری

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مسی 1/4 اینچ ضخامت 0.8

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

location

کارخانه بابک مس

کیلوگرم

۵۷۴,۱۵۰

۴ روز پیش

ابتدا
۱
انتها

لوله مسی 1/4 اینچ