لوله مسی 1/2 اینچ

لوله مسی 1/2 اینچ

دسته بندی
لوله مسی
تعداد ارائه دهنده ها
۱۰ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۸۱۱۵۰ تومان تا ۱۶۰۳۶۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.75

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مهر اصل

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

بابک مس

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.81

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

کلاف 15 متری

location

بنگاه تهران

شاخه

۱,۵۷۵,۰۰۱

۸ مهر ۱۴۰۱

مهر اصل

کلاف

location

بنگاه تهران

شاخه

۱,۶۰۳,۶۰۰

۸ مهر ۱۴۰۱

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

مهر اصل

کلاف

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.63

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.8

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

location

کارخانه بابک مس

کیلوگرم

۴۲۴,۱۵۰

دیروز

لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.7

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهحالتتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

location

کارخانه بابک مس

کیلوگرم

۴۲۴,۱۵۰

دیروز

ابتدا
۱
انتها

لوله مسی 1/2 اینچ