لوله مسی 1/2 اینچ

لوله مسی 1/2 اینچ

دسته بندی

لوله مسی

تعداد ارائه دهنده ها

۸ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۳۸۱,۱۵۰ تومان تا ۱,۶۰۳,۶۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.75

آهنگر

آهنگر

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۹۹۸۱

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.81

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
location

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

location

بنگاه تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۹۹۸۱

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مسی 1/2 اینچ ضخامت 0.63

آهن آنلاین

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
ابتدا
۱
انتها

لوله مسی 1/2 اینچ