لوله مسی 1 اینچ

لوله مسی 1 اینچ

دسته بندی
لوله مسی
تعداد ارائه دهنده ها
۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۸۱۱۵۰ تومان تا ۳۸۱۱۵۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله مسی 1 اینچ ضخامت 0.8

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

location

کارخانه بابک مس

کیلوگرم

۳۸۱,۱۵۰

دیروز

لوله مسی 1 اینچ ضخامت 0.7

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهحالتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

بابک مس

location

کارخانه بابک مس

کیلوگرم

۳۸۱,۱۵۰

دیروز

ابتدا
۱
انتها

لوله مسی 1 اینچ