لوله مانیسمان رده 40

لوله مانیسمان رده 40

دسته بندی

لوله مانیسمان

بازه قیمت

از ۴۸۳۰۰۱ تومان تا ۱۵۵۰۰۰۰۲ تومان

لوله مانیسمان رده 40

دسته بندی
لوله مانیسمان
تعداد ارائه دهنده ها
۱۳۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۴۸۳۰۰۱ تومان تا ۱۵۵۰۰۰۰۲ تومان

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


لوله مانیسمان رده 40 سایز 2 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

دقیق کاوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله سازی اهواز

location

کارخانه

کیلوگرم

۱,۶۹۳,۰۰۱

۲ روز پیش

وارداتی

شاخه

۱,۷۱۳,۶۰۱

۲ روز پیش

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

3.91

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱,۵۵۰,۰۰۲

۲ روز پیش

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله سازی اهواز

2.8

location

کارخانه

شاخه

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

دقیق کاوه

2.8

location

کارخانه

شاخه

۱۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

وارداتی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

3.91

location

تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

فولاد24

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله سازی اهواز

2.8

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

دقیق کاوه

2.8

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مانیسمان رده 40 سایز 1/2 1 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

دقیق کاوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله سازی اهواز

location

کارخانه

کیلوگرم

۱,۲۷۵,۰۰۰

۲ روز پیش

وارداتی

کیلوگرم

۱,۳۰۵,۶۰۱

۲ روز پیش

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

3.68

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۹۷۰,۰۰۲

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله سازی اهواز

2.8

location

کارخانه

شاخه

۸,۱۵۰,۰۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

دقیق کاوه

2.8

location

کارخانه

شاخه

۸,۱۵۰,۰۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

وارداتی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

3.68

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد24

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله مانیسمان رده 40 سایز 1/4 1 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

دقیق کاوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله سازی اهواز

location

کارخانه

کیلوگرم

۱,۰۲۰,۰۰۰

۲ روز پیش

وارداتی

کیلوگرم

۱,۰۷۱,۰۰۰

۲ روز پیش

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

3.56

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۷۷۹,۹۹۹

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله سازی اهواز

2.8

location

کارخانه

شاخه

۶,۸۵۰,۰۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

دقیق کاوه

2.8

location

کارخانه

شاخه

۶,۸۵۰,۰۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

وارداتی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

3.56

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد24

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله سازی اهواز

2.8

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

دقیق کاوه

2.8

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مانیسمان رده 40 سایز 1/2 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

دقیق کاوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

وارداتی

کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰

۲ روز پیش

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

2.77

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۸۳,۰۰۱

۲ روز پیش

آهن پخش

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله سازی اهواز

2.8

location

کارخانه

شاخه

۳,۴۵۰,۰۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

دقیق کاوه

2.8

location

کارخانه

شاخه

۳,۴۵۰,۰۰۰

۳۰ بهمن ۱۴۰۰

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

وارداتی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

2.77

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

فولاد24

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله سازی اهواز

2.8

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

دقیق کاوه

2.8

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آسرون

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۲۱۴۳

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

لوله های دقیق کاوه ایرانیان

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله مانیسمان رده 40 سایز 1/2 2 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

دقیق کاوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله سازی اهواز

location

کارخانه

شاخه

۲,۵۵۰,۰۰۰

۲ روز پیش

وارداتی

شاخه

۲,۵۵۰,۰۰۰

۲ روز پیش

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

5.16

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۱,۸۹۵,۰۰۳

۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پرایس

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

وارداتی

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

5.16

location

تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

لوله مانیسمان رده 40 سایز 3 اینچ

آهن آنلاین

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۲۱۵۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

دقیق کاوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله سازی اهواز

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله سازی اهواز

location

کارخانه

شاخه

۳,۴۱۷,۰۰۱

۲ روز پیش

وارداتی

شاخه

۳,۴۱۷,۰۰۱

۲ روز پیش

مرکز آهن

امتیاز فروشنده: ۵ از ۵

phone

******۰۳۱۳۵

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

5.49

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳,۲۰۰,۰۰۰

۲ روز پیش

شهر آهن

امتیاز فروشنده: ۴ از ۵

phone

******۰۲۱۶۶

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
اصفهان آهن

امتیاز فروشنده: ۳ از ۵

phone

******۰۳۱۳۴

تولیدکنندهضخامتتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

چین

5.49

location

تهران

شاخه

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
۲
۳
انتها
معرفی کالا
نظرات کاربران

امتیاز این مطلب:

امتیاز ۴.۰ از ۵ - از مجموع ۳ رای

نظرات کاربران

نام
نام خانوادگی
دیدگاه شما