لوله صنعتی 3/4 اینچ

لوله صنعتی 3/4 اینچ

دسته بندی
لوله صنعتی
تعداد ارائه دهنده ها
۲۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۰۰۰۰ تومان تا ۲۴۵۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

پروفیل یاران

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۹,۰۸۰

دیروز

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۳۴۰

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۷۵

۱۸ دی ۱۴۰۱

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۵۰۵

دیروز

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 2

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

پروفیل یاران

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۸,۶۲۰

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

لوله و پروفیل گل نرده

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل یاران

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

کیان پرشیا

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۹۸۲

دیروز

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

حداد گستر کچو

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۸,۵۳۲

۲ روز پیش

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

جهان پروفیل پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۹,۳۳۰

دیروز

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

بدون برند

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

کیان پرشیا

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۷۵۰

۲۶ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

پروفیل یاران

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۴,۰۰۰

۲۶ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۳,۹۴۵

۳ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

آسرون

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۲۳,۹۴۵

۳ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

لوله صنعتی 3/4 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۷,۳۴۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله صنعتی 3/4 اینچ