لوله صنعتی 3 اینچ

لوله صنعتی 3 اینچ

دسته بندی
لوله صنعتی
تعداد ارائه دهنده ها
۲۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۸۱۶۵ تومان تا ۱۹۴۳۵۶۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3.5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۹۴۵

۲ روز پیش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

لوله و پروفیل گل نرده

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل یاران

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

حداد گستر کچو

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۲۱۱

۵ مهر ۱۴۰۲

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

جهان پروفیل پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۳۹۴

۳ روز پیش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

صدرا پروفیل تهران

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۱۱۹

۳ روز پیش

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

ابتدا
۱
۲
انتها

لوله صنعتی 3 اینچ