لوله صنعتی 3 اینچ

لوله صنعتی 3 اینچ

دسته بندی
لوله صنعتی
تعداد ارائه دهنده ها
۲۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۱۸۱۶۵ تومان تا ۱۹۴۳۵۶۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۲۸۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۷۵

۱ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۰۰۰

۵ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

لوله و پروفیل گل نرده

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل یاران

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

حداد گستر کچو

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۴۵۹

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

جهان پروفیل پارس

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۷۳۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

صدرا پروفیل تهران

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۵۵۰

۱۵ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۲۸۰

دیروز

توضیحات

لوله صنعتی 3 اینچ ضخامت 2

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۰,۷۳۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۵۵۰

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

هیربد

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

صدرا پروفیل تهران

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۴۲

۱۵ آبان ۱۴۰۱

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

هیربد

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۵۴

صدرا پروفیل تهران

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۳,۸۰۰

۲۶ آذر ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله صنعتی 3 اینچ