لوله صنعتی 2/5 اینچ

لوله صنعتی 2/5 اینچ

دسته بندی
لوله صنعتی
تعداد ارائه دهنده ها
۳ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۰۱۸۰ تومان تا ۲۰۷۴۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله صنعتی 2/5 اینچ ضخامت 2

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۵۵۰

دیروز

توضیحات

لوله صنعتی 2/5 اینچ ضخامت 2.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۲۸۰

دیروز

توضیحات

لوله صنعتی 2/5 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

بدون برند

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۰,۲۸۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله صنعتی 2/5 اینچ