لوله صنعتی 1/2 1 اینچ

لوله صنعتی 1/2 1 اینچ

دسته بندی

لوله صنعتی

تعداد ارائه دهنده ها

۱۰ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۱۸۱۶۵ تومان تا ۲۴۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

لوله صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

حداد گستر کچو

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۲۱۱

دیروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

حداد گستر کچو

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۱,۳۶۳

امروز

لوله صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۲,۱۱۰

دیروز

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۷,۶۱۵

دیروز

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله صنعتی 1/2 1 اینچ ضخامت 2

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

پروفیل یاران

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

phone

******۰۹۹۸۱

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

۱۸,۱۶۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

ابتدا
۱
انتها

لوله صنعتی 1/2 1 اینچ