لوله جدار چاه 8 اینچ

لوله جدار چاه 8 اینچ

دسته بندی
لوله جدار چاه
تعداد ارائه دهنده ها
۱ ارائه دهنده
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله جدار چاه 8 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۳۱۳۴

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله جدار چاه 8 اینچ