لوله جدار چاه 16 اینچ

لوله جدار چاه 16 اینچ

دسته بندی
لوله جدار چاه
تعداد ارائه دهنده ها
۹ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۶۶۱ تومان تا ۲۳۳۹۵ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله جدار چاه 16 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله جدار چاه 16 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

۵

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۶۶۱

دیروز

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

تهران

کیلوگرم

۲۳,۳۹۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

لوله جدار چاه 16 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۳,۲۱۰

دیروز

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

تهران

کیلوگرم

۲۳,۳۹۵

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

توضیحات

لوله جدار چاه 16 اینچ ضخامت 10

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

۳

******۰۲۱۴۳

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله جدار چاه 16 اینچ