لوله جدار چاه 16 اینچ

لوله جدار چاه 16 اینچ

دسته بندی

لوله جدار چاه

تعداد ارائه دهنده ها

۶ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۳۶,۲۳۹ تومان تا ۳۶,۲۳۹ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

لوله جدار چاه 16 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله جدار چاه 16 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن آنلاین

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله جدار چاه 16 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله جدار چاه 16 اینچ ضخامت 10

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهنگر

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

لوله جدار چاه 16 اینچ