لوله جدار چاه 14 اینچ

لوله جدار چاه 14 اینچ

دسته بندی
لوله جدار چاه
تعداد ارائه دهنده ها
۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۶۶۱ تومان تا ۲۷۳۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله جدار چاه 14 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله جدار چاه 14 اینچ ضخامت 5

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله جدار چاه 14 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

کیلوگرم

۲۷,۳۰۰

۱۰ مهر ۱۴۰۱

توضیحات

۳

******۰۳۱۳۴

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

۴

******۰۲۱۵۴

location

اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۶۶۱

دیروز

توضیحات

لوله جدار چاه 14 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۳

******۰۳۱۳۴

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله جدار چاه 14 اینچ