لوله جدار چاه 12 اینچ

لوله جدار چاه 12 اینچ

دسته بندی
لوله جدار چاه
تعداد ارائه دهنده ها
۸ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۶۲۳۹ تومان تا ۳۶۲۳۹ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

لوله جدار چاه 12 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله جدار چاه 12 اینچ ضخامت 5

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

لوله جدار چاه 12 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

۵

******۰۲۱۵۴

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پرایس

۴

******۰۲۱۵۴

location

اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۰۵۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله جدار چاه 12 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۰۵۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لوله جدار چاه 12 اینچ ضخامت 10

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهنگر

۳

******۰۹۹۸۱

location

تهران

کیلوگرم

۲۵,۰۵۰

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

ابتدا
۱
انتها

لوله جدار چاه 12 اینچ