لوله اسپیرال 6 اینچ

لوله اسپیرال 6 اینچ

دسته بندی
لوله اسپیرال
تعداد ارائه دهنده ها
۲ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۲۰۰۰ تومان تا ۳۲۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

لوله اسپیرال 6 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۰۰۰

دیروز

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

لوله اسپیرال 6 اینچ