لوله اسپیرال 36 اینچ

لوله اسپیرال 36 اینچ

دسته بندی
لوله اسپیرال
تعداد ارائه دهنده ها
۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۹۳۶ تومان تا ۲۲۹۳۶ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۳۶

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله اسپیرال 36 اینچ