لوله اسپیرال 36 اینچ

لوله اسپیرال 36 اینچ

دسته بندی
لوله اسپیرال
تعداد ارائه دهنده ها
۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۲۰۰۰ تومان تا ۳۲۰۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

لوله اسپیرال 36 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۰۰۰

دیروز

ابتدا
۱
انتها

لوله اسپیرال 36 اینچ