لوله اسپیرال 32 اینچ

لوله اسپیرال 32 اینچ

دسته بندی
لوله اسپیرال
تعداد ارائه دهنده ها
۴ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۷۴۹۵ تومان تا ۴۳۱۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن آنلاین

phone

******۰۲۱۵۴

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۷,۴۹۵

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۳,۱۰۰

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

توضیحات

لوله اسپیرال 32 اینچ ضخامت 32

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله اسپیرال 32 اینچ