لوله اسپیرال 28 اینچ

لوله اسپیرال 28 اینچ

دسته بندی
لوله اسپیرال
تعداد ارائه دهنده ها
۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۹۳۶ تومان تا ۲۳۱۲۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۴

بدون برند

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 14

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

کالوپ

location

کارخانه کالوپ

کیلوگرم

۲۳,۱۲۰

دیروز

توضیحات

لوله اسپیرال 28 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۶

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۹۳۶

۲ روز پیش

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله اسپیرال 28 اینچ