لوله اسپیرال 26 اینچ

لوله اسپیرال 26 اینچ

دسته بندی
لوله اسپیرال
تعداد ارائه دهنده ها
۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۳۱۲۰ تومان تا ۲۳۱۲۰ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله اسپیرال 26 اینچ ضخامت 14

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۳۱۳۵

کالوپ

location

کارخانه کالوپ

کیلوگرم

۲۳,۱۲۰

دیروز

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله اسپیرال 26 اینچ