لوله اسپیرال 24 اینچ

لوله اسپیرال 24 اینچ

دسته بندی
لوله اسپیرال
تعداد ارائه دهنده ها
۵ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۲۳۸۵ تومان تا ۳۲۳۸۵ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 12

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

کالوپ

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۲,۳۸۵

دیروز

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 8

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

اصفهان آهن

phone

******۰۳۱۳۴

بدون برند

location

بنگاه اصفهان

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله اسپیرال 24 اینچ ضخامت 24

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پرایس

phone

******۰۲۱۵۴

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله اسپیرال 24 اینچ