لوله آب 8 اینچ

لوله آب 8 اینچ

دسته بندی
لوله آب
تعداد ارائه دهنده ها
۷ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۰۵۶۹ تومان تا ۳۷۷۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله آب 8 اینچ ضخامت 4.8

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

مرکز آهن

phone

******۰۳۱۳۵

location

اصفهان

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله آب 8 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۰,۵۶۹

۴ روز پیش

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۷,۷۰۰

۲۰ آذر ۱۴۰۱

توضیحات

لوله آب 8 اینچ ضخامت 6

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله آب 8 اینچ