لوله آب 6 اینچ

لوله آب 6 اینچ

دسته بندی
لوله آب
تعداد ارائه دهنده ها
۸ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۳۵۳۲۱ تومان تا ۳۹۳۰۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر
شهر را مشخص کنید

لوله آب 6 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۵,۳۲۱

۲ روز پیش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۹,۳۰۰

امروز

لوله آب 6 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۵,۳۲۱

۲ روز پیش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

لوله و پروفیل سپنتا

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۹,۳۰۰

امروز

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

لوله و پروفیل سپنتا

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

لوله آب 6 اینچ