لوله آب 6 اینچ

لوله آب 6 اینچ

دسته بندی

لوله آب

تعداد ارائه دهنده ها

۸ ارائه دهنده

بازه قیمت

از ۴۱,۴۰۰ تومان تا ۴۲,۸۹۰ تومان
intro
comment
bookmark
share

filterفیلتر کردن پیشنهادات


شهر

شهر را مشخص کنید

لوله آب 6 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۴۳۱

دیروز

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۴,۸۰۰

امروز

لوله آب 6 اینچ ضخامت 4

فروشندهشماره تماستحویلواحد قیمت(تومان)بروزرسانی
آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۴۳۱

دیروز

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

پروفیل ساوه

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

آهن پخش

آهن پخش

phone

******۰۳۱۳۶

لوله و پروفیل سپنتا

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

فولاد اصفهان (سپاهان)

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۴,۸۰۰

امروز

شهر آهن

شهر آهن

phone

******۰۲۱۶۶

لوله و پروفیل سپنتا

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ابتدا
۱
انتها

لوله آب 6 اینچ