لوله آب 1/4 1 اینچ

لوله آب 1/4 1 اینچ

دسته بندی
لوله آب
تعداد ارائه دهنده ها
۶ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۲۲۲۹۴ تومان تا ۲۵۸۷۲ تومان
intro
comment
bookmark
share
شهر
شهر را مشخص کنید

کالاهای مرتبط در عمران مدرن

لوله آب 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

بدون برند

location

کارخانه تهران

کیلوگرم

۲۲,۲۹۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۳۱۳۶

لوله و پروفیل سپنتا

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۵,۸۷۲

۱۱ شهریور ۱۴۰۰

توضیحات

phone

******۰۲۱۶۶

location

تهران

تماس بگیرید

-

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

لوله آب 1/4 1 اینچ ضخامت 3

فروشندهشماره تماستولیدکنندهتحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی
phone

******۰۲۱۵۴

بدون برند

location

کارخانه اصفهان

کیلوگرم

۲۲,۲۹۴

دیروز

توضیحات

phone

******۰۲۱۴۳

بدون برند

location

تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

توضیحات

ابتدا
۱
انتها

لوله آب 1/4 1 اینچ