سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش

بازه قیمت

از ۰ تومان تا ۰ تومان

توضیحات قیمت

سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش

دسته بندی
افزودنی‌های بتن
تعداد ارائه دهنده ها
۱ ارائه دهنده
بازه قیمت
از ۰ تومان تا ۰ تومان
توضیحات قیمت

introمعرفی کالا
commentنظرات و سوالات
bookmarkافزودن به علاقه مندی
shareاشتراک گذاری
sortمرتب سازی بر اساس

filterفیلتر کردن پیشنهادات


سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش


phone

*******۰۹

location

تهران منطقه 3

قیمت:

نامشخص

سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش


shop

فروشنده

سراپوش
phone

*******۰۹

قیمت کل:

نامشخص

ابتدا
۱
انتها

معرفی کالا


سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش

این محصول ابر روان کننده و کاهنده شدید آب بتن با حالت زودگیر می باشد.

سوپر روان کننده SPC – ACسراپوش آخرین نسلفوق روان کنندهو کاهنده شدید آببتنبر پایهپلیکربوکسیلات اتربا حالت دیرگیر جهت ساختبتنهای توانمند وبتنریزی در سرما می باشد.

این محصول را میتوان با استانداردهای ملی2930جداول1و14وASTM C494 TYPE  Eمورد ارزیابی قرار داد.

خواص و مزایا سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش

 • توان افزایش اسلامپبتناز 2 به 23 ( وارفته )
 • امکان کاهش نسبت آب به سیمان تا 40 درصد ( بدون تاثیر درکاراییبتن)
 • عدم نیاز به ویبره
 • افزایش تراکم و انسجامبتن
 • افزایش مقاومت فشاری ، خمشی ، و سایشیبتن
 • بهبود نمایبتن
 • توانایی حفظ اسلامپبتنتا 30دقیقه در دمای 25 درجه سانتیگراد
 • کاهش نفوذپذیریبتندر برابر آب ، یون های کلر و سولفات ها
 • ساختبتنهایی که نیاز به مقاومت اولیه دارند

کاربرد سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش

 • بتنریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور
 • ساختبتنهای خود متراکم S.C.C
 • ساختبتنهای پر مقاومت H.S.C
 • ساختبتنهای توانمند H.P.C
 • صنایع قطعات پیش ساخته

عملکرد سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش

این افزودنی با ایجاد نیروی دافعه که به دلیل هم باری ذرات سیمان به وجود می آید باعث پخش کامل و یکنواخت ذرات سیمان دربتنمی گردد و از محبوس شدن آب بین مولکول های سیمان جلوگیری میکند

سازگاری

سوپر روان کنندهSPC-ACبا تمامی سیمان ها ، میکروسیلیس و افزودنی های حباب ساز سازگاری دارد

میزان و روش مصرف

سوپر روان کنندهSPC-ACبه میزان 0/3 تا 0/8 لیتر به ازای 100 کیلوگرم سیمان به مخلوطبتناطافه میگردد.ممکن است با توجه به نیاز پروژه و مصالح مصرفی مقادیر بیشتری نیز بهبتناضافه گردد  ( ملاک میزان دقیق مصرف آزمایش های کارگاهی خواهد بود )

این محصول را باید به خمیربتنآماده و یا بخشی از آب مصرفی اضافه نموده و برای هر متر مکعب یک دقیقه در دور تند میکس نمایید.

مشخصات فنی سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش


مایع

حالت فیزیکی

طیفی از زرد تا قرمز

رنگ

1.1 g / cm³ @ 25°C

وزن مخصوص

6.5

اسیدیته (PH)

700 ppm حداکثر

مقدار کلر

فاقد نیترات

مقدار نیترات


بسته بندی سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش

سوپر روان کنندهSPC-ACدر گالن های 22 ، بشکه های 240 و بالک های 1100 کیلوگرمی عرضه می گردد

نگهداری سوپر روان کننده SPC - ACسراپوش

این محصول را در بازه دمایی 5+ تا 35+ درجه سانتیگراد و در مکانی سرپوشیده و به دور از تابش آفتاب ، گرما و سرما نگهداری نمایید.

در شرایط فوق می توان این محصول را به مدت 8 ماه نگهداری نمود

(عدم رعایت انبارداری مناسب باعث مصرف بیشتر محصول میگردد )


Powered by Froala Editor

نظرات کاربران