پروفیل گالوانیزه 2 ابعاد 70x70

پروفیل گالوانیزه 2 ابعاد 70x70

تعداد ارایه دهنده : 3

پروفیل گالوانیزه 2 ابعاد 70x70

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۷۰۰

-۱ روز پیش

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۳,۷۶۲

۱۸ آبان ۱۴۰۱

۳

phone

******۰۲۱۴۳

تماس بگیرید

-

پروفیل گالوانیزه 2 ابعاد 70x70