ورق گالوانیزه 5 عرض 1000 چین

ورق گالوانیزه 5 عرض 1000 چین

تعداد ارایه دهنده : 2

ورق گالوانیزه 5 عرض 1000 چین

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 5 عرض 1000 چین