ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

تعداد ارایه دهنده : 6

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۶۱۵

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۳۰۰

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۰,۳۰۰

۸ شهریور ۱۴۰۲

ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)