ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

تعداد ارایه دهنده : 6

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۳۷,۰۳۷

۱۳ بهمن ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۶۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۹,۵۴۱

۱۵ اسفند ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

بنگاه تهران

كيلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 ورق خودرو چهار محال بختیاری (شهرکرد)