ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 امیرکبیر کاشان

ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 امیرکبیر کاشان

تعداد ارایه دهنده : 4

ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 امیرکبیر کاشان

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۴۵

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 امیرکبیر کاشان