ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق

ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق

تعداد ارایه دهنده : 1

ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 قزاق