ورق مسی 2 ابعاد 660x2000

ورق مسی 2 ابعاد 660x2000

تعداد ارایه دهنده : 4

ورق مسی 2 ابعاد 660x2000

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۳۶۵,۴۰۱

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۳۶۵,۵۰۱

۱ مهر ۱۴۰۱

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۵۱۸,۰۰۰

۳ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

تماس بگیرید

-

ورق مسی 2 ابعاد 660x2000