ورق روغنی 0.4 ابعاد 1000

ورق روغنی 0.4 ابعاد 1000

تعداد ارایه دهنده : 4

ورق روغنی 0.4 ابعاد 1000

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۳۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۴۷,۴۰۰

۲ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

ورق روغنی 0.4 ابعاد 1000