ورق رنگی بنفش ضخامت 0.18

ورق رنگی بنفش ضخامت 0.18

تعداد ارایه دهنده : 4

ورق رنگی بنفش ضخامت 0.18

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phone

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

ورق رنگی بنفش ضخامت 0.18