ورق اسیدشویی SW22 ضخامت 2

ورق اسیدشویی SW22 ضخامت 2

تعداد ارایه دهنده : 2

ورق اسیدشویی SW22 ضخامت 2

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۴۳,۱۰۰

امروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

بنگاه تهران

کیلوگرم

۴۳,۲۰۰

۲ روز پیش

ورق اسیدشویی SW22 ضخامت 2