نبشی ۸ ناب تبریز ( ضخامت ۷ )

نبشی ۸ ناب تبریز ( ضخامت ۷ )

تعداد ارایه دهنده : 8

نبشی ۸ ناب تبریز ( ضخامت ۷ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۹۰۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

۲۰,۶۴۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۱۵

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۰۰

۴ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۲۰,۰۰۰

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۶۱۵

دیروز

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۷۵

دیروز

نبشی ۸ ناب تبریز ( ضخامت ۷ )