نبشی ۸ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

نبشی ۸ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

تعداد ارایه دهنده : 7

نبشی ۸ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۱۵۰

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه تبریز

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۶

تماس بگیرید

-

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۱۰۰

۴ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۰,۲۵۰

۱۴ دی ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۸ ناب تبریز ( ضخامت ۶ )