نبشی ۸ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۸ )

نبشی ۸ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۸ )

تعداد ارایه دهنده : 3

نبشی ۸ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۸ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۴۰۰

امروز

۳

phone

******۰۹۹۸۱

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۲,۴۸۰

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

۵

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

تماس بگیرید

-

نبشی ۸ فولاد سپهر ایرانیان ( ضخامت ۸ )