نبشی ۸ سدید کاوه قم ( ضخامت ۸ )

نبشی ۸ سدید کاوه قم ( ضخامت ۸ )

تعداد ارایه دهنده : 6

نبشی ۸ سدید کاوه قم ( ضخامت ۸ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۷۱۵

امروز

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه سدید قم

کیلوگرم

۱۸,۳۵۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۶,۷۸۹

۱۸ تیر ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۵,۷۰۰

۲ روز پیش

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۴,۸۱۵

۲۳ آذر ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۸,۳۴۹

دیروز

نبشی ۸ سدید کاوه قم ( ضخامت ۸ )