نبشی ۸ آریان فولاد ( ضخامت ۸ )

نبشی ۸ آریان فولاد ( ضخامت ۸ )

تعداد ارایه دهنده : 8

نبشی ۸ آریان فولاد ( ضخامت ۸ )

فروشندهشماره تماستحویلواحدقیمت(تومان)بروزرسانی

۵

phonelocation

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۳۲۵

امروز

۵

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

۵

phone

******۰۳۱۳۵

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۹۱۰

دیروز

۵

phone

******۰۳۱۳۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۹۲۷

۴ روز پیش

۴

phone

******۰۲۱۶۶

location

کارخانه

کیلوگرم

۲۱,۵۰۰

۳ بهمن ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۴۵

location

کارخانه

كيلوگرم

۱۹,۷۲۵

دیروز

۳

phone

******۰۲۱۴۳

location

کارخانه

کیلوگرم

۱۹,۴۲۵

۹ بهمن ۱۴۰۱

۴

phone

******۰۲۱۵۴

تماس بگیرید

-

نبشی ۸ آریان فولاد ( ضخامت ۸ )